Arkisto

SAKn pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön synty ja historiaa

 

2007 alkukeväästä pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöjen puheenjohtajat kokoontuivat ja pohdiskelivat toimintojensa toimivuutta ja aikaansaannoksia.

SAK oli käynnistänyt paikallisjärjestöjen kehittämis-projektin hieman aiemmin ja he olivat yhteydessä SAK:n aluejohtaja Hannele Uguriin ja TSL:n Hannu Oikariseen oman alueen kehittämisestä.

Tästä lähti käyntiin pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöjen toiminnan kehittämisprojekti, joka sai ensi askeleensa 3.11.2007 hotelli Linneassa Riihimäellä kaksipäiväisenä starttina.

Tavoitteeksi todettiin vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan uusien menetelmien ja painopistealueiden kehittäminen ja suuntautuminen tulevaan toimintaan.

Visio:

– Vahva, tasa-arvoinen, yhteinen pääkaupunkiseudun työntekijöiden edustaja

– Vaikuttaa päätöstentekoon jo valmistelu vaiheessa (kunnalliseen ja ammatilliseen).

SAK:n ja TSL:n tukemalle projektille lopputilaisuus pidettiin 1-2.11.2008 Vanajanlinnassa.

Siellä tarkasteltiin paikallisjärjestöjen yhdistymisen hyötyjä ammattiosastoille ja jäsenille:

– Toimialojen yhteistyö yli kuntarajojen vahvistuu

– Enemmän tekijöitä - edunvalvonta tehostuu

– Kontakti päättäjiin - vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja

– Yhteydenpito ammattiosastojen kanssa paranee

– Ammattialojen alueellisen osaamisen laajempi hyödyntäminen lisääntyy

Organisoituminen koettiin hyväksi mm. erikoistilanteissa, suurien työpaikkojen ammattitaitojen ja maahanmuuttajien työpaikkojen kohtaamisessa (esim. niiden tiedotuksessa).

Alueellisten asiantuntija ryhmien perustaminen ja työhuonekuntien ammatti-alakohtaisesti pidettiin erinomaisen tärkeänä.

 

Projektiin osallistuneiden arvioinnissa todettiin seuraavaa:

– Tekemisen meininki on lisääntynyt vahvasti.

– Päämäärä on selkeytynyt ja vahvistunut.

– Varmuutta tulevaisuuteen ja sitoutumiseen vahvistunut.

– Porukan yhteishenki on valmis yhdentymiseen ja toimintaan.

– Vahva historian tekemisen maku ja tulevaisuuden varmistaminen.

Sovittiin, että projektin loppumisen jälkeen jatketaan yhteistyötä ja saatetaan asia yhteiseen tavoitteeseemme.

Espoon, Helsingin ja Vantaan paikallisjärjestöjen ”kihlaus” julkistettiin juhlavasti Helsingissä Hakaniemen vappujuhlassa 2009 Sara Paavolan kauniitten sanojen saattelemina.

 

SAKn Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö ry.

1.1.2010 nostettiin maljat Helsingin, Vantaan ja Espoon paikallisjärjestöjen yhdistymiselle. Virallisesti yhdistyminen tapahtui 28.1.2010

Järjestön tavoitteena on olla pääkaupunkiseudun SAK:n ammattiosastojen vahva, tasa-arvoinen työntekijöiden edustaja ja edunvalvoja niin kunnallisessa kuin alueellisessakin päätöksenteossa.

SAK:n Espoon, Helsingin ja Vantaan paikallisjärjestöt ovat yhdistäneet osaamisensa ja kokemuksensa yhteiseksi järjestöksi.

Kantaa on otettu mm;

– Kaupunginjohtaja Pajusen työryhmän esitykseen (johti apulaiskaupunginjohtaja H. Penttilän puhutteluun)

– 23.9.2010 Kansainvälinen AY-päivä (jossa mm. yleislakkoyhtye jonka laulujen sanoja ei voi täällä julkaista)

– Eduskunnassa käyty ”karvahattu lähetystöinä” (mm. liikenneministeri Merja Kyllösen luona)

– Lounaskutsulla eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman luona eduskunnassa

– Kannanotto virkamiesten yhteistyön toimivuudesta Aluehallintoviraston kanssa

– Postin on lopetettava rikkurien värväys (esim. SOL)

– Kannanotto S-ryhmän kauppojen sunnuntaiaukioloista

 

Monessa mukana, mm.

– #STOP Palkansaajien mielenosoitus 18.9.2015

– Palkansaajakeskusjärjestöjen (PSKJ) yhteistyö (SAK-STTK-AKAVA)

– 3+1 työryhmä (SAK-STTK-AKAVA-KIRKKO), Työnmessu Kallion kirkossa

– presidentti-, kunta- ja EU - vaalikampanjoissa (esim. Presidentti AY-paneeli ylioppilastalolla)

– Maailma kylässä tapahtumassa mukana

– SAK:n aluetoimikunnassa

– Vapputoimikunnassa vastuullisena vetäjänä Helsingissä (myös Vantaalla)

 

Tulemme jatkamaan verkostoitumista eri yhteisöihin ja järjestöihin sekä päättäjiin.

Asioita joihin varmasti tulemme ottamaan kantaa ovat mm. asuntopolitiikka, liikenne, maahanmuuttajat, omaishoito ja SOTE.

Yhdessä me vaikutamme, elämme ja rakennamme hyvän tulevaisuuden.

 

Puheenjohtaja Simo Utriainen, SAK Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö

 

SAK pääkaupunkiseudun  paikallisjärjestön julkilausuma 

S-ryhmän Vapun ajan aukiolopäätöksestä 16.2.2016

 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö Ry paheksuu S-ryhmän Vapun ajan aukioloaikapäätöstä.

S-ryhmä on tehnyt linjapäätöksen siitä, että Vappuna pidetään kaikki kaupat auki laajoilla aukioloajoilla. 

Vappu on perinteinen Työväen juhlapäivä jota pitäisi myös S-ryhmän työnantajien kunnioittaa. 

Vappu on ollut Suomessa yleinen vapaapäivä koko sodanjälkeisen ajan. 

Vaikka kauppojen aukioloajat ovat vapautuneet täysin vuoden alusta, ei S-ryhmän kilpailutilanne pakota pitää kauppoja Vappuna auki.  Osuuskauppojen asiakasomistajat eivät myöskään ole vaatineet kauppojen laajamittaista aukioloa.  

SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry vetoaa S-ryhmän päättäjiin,että aukiolopäätös peruttaisiin.

 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöön kuuluu pääkaupunkiseudun suurimmat kaupan alan ammattiosastot ja laajamittaisesti SAK:n jäsenliittojen kuten PAM:in, JHL:n ja PAU:n jäseniä.

 

Paikallisjärjestön hallituksen puolesta: 

Simo Utriainen 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry:n puheenjohtaja. 

 

 

 

 

SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön syyskokous pidettiin 16.11.2015 klo 18.00.

 

Syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksu vuodelle 2016,  0,40€ / jäsen. Syyskokous valitsi uuden taloudenhoitajan vuodelle 2016, edellisen, pitkään taloudenhoitajana toimineen Teuvo Virtalan jättäydyttyä tehtävästä. Taloudenhoitajana toimii vuoden 2016 ajan Satu Kuosmanen. Syksyllä 2016 tehdään henkilövalinnat. Syyskokouksessa onniteltiin puheenjohtajaa, Simo Utriaista, joka vietti 60 vuotis syntymäpäiviään aiemmin syksyllä. Kokouksen jälkeen Uusi Keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö, Juha Heikkala esitteli hankkeen etenemistä.

Syyskokous valmisteli kannanoton koskien Postin työehtosopimusneuvottelutilannetta. Kannanotosta uutisoivat ainakin Demokraatti ja Kansan Uutiset verkkolehdissään.

 

Kannanotto, heti vapaa julkisuuteen 16.11.2015

POSTIN LOPETETTAVA RIKKURIEN VÄRVÄYS

SAK:n pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö antoi syyskokouksestaan seuraavan kannanoton:

Paikallisjärjestö seuraa huolestuneena lakon partaalle kärjistynyttä Postin työehtosopimusneuvottelutilannetta.

Työnantajia edustavan Paltan (Palvelualojen työnantajien liitto) neuvottelupöytään tuomat vaatimukset ovat todella härskejä. Työantajapuoli haluaa heikentää tai jopa poistaa vuorolisiä; mm. yö- ja sunnuntaityökorvausta. Kyseessä olisi erittäin monen työntekijän kohdalla merkittävästä palkanalennuksesta. Postin perusjakelun työpaikkakäsitettä ollaan muuttamassa siten, että postiljoonin työpaikka voi olla tänään Konalassa, huomenna Kemissä.

Työnantajan toiminta on poikkeuksellisen röyhkeää ja provosoivaa. Posti tilaa SOL Henkilöstopalvelut Oy:ltä vuokratyöntekijöitä rikkomaan työntekijöiden laillista työtaistelua.

Tietoon on myös tullut Postin tuotantojohtajan sähköpostiviesti Postin hallinnon työntekijöille, jossa pyritään värväämään rikkureita mahdollisen työtaistelun varalle.

Valtion omistaman yrityksen työmarkkinaporsastelu on suoraan 1920-1930 –luvun Pihkalan kaartina tunnetun Vientirauha Oy:n menettelytavoista. Paikallisjärjestö tuomitsee jyrkästi yhden Suomen historian pimeimmistä hetkistä kun valtion Posti värvää rikkureita, joille ei välttämättä ole edes selvää, että kyse on työnantajan laittomasta työtaistelutoimesta.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Palta ja Posti ovat nyt Helsingin Etelärannan, Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) kauko-ohjauksessa. Useat tahot ovat reagoineet työmarkkinakentällä Postin asiattomiin toimenpiteisiin. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on tänään 16.11.2015 asettanut SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n hakusaartoon. Samoin SAK on tuominnut omassa kannanotossaan Postin Suomeen tuoman tavan vuokrata työntekijöitä hoitamaan laillisen työtaistelun kohteena olevia töitä, samoin SAK ilmoittaa keskeyttävänsä neuvottelut yhteisestä työmarkkinaratkaisusta mikäli Posti tulee käyttämään vuokratyöntekijöitä 19.11. alkavan työnseisauksen alaisten töiden tekemiseen.

SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö, joka edustaa noin 23.000 palkansaajaa vaatii Postia lopettamaan laillisten työtaistelutoimien rikkomisen sekä edellyttää Postia ja Paltaa vetämään kohtuuttomat vaatimuksensa pois ja aloittamaan neuvottelutoiminnan vakavissaan.

 

Lisätietoja: Isto Kuusisto

SAK:n Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestön hallituksen jäsen

+358 40 822 9515

isto.kuusisto@posti.com

 

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittivat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen.

 

Palkansaajakeskusjärjestöt kiittävät kaikkia #STOP-mielenilmaukseen osallistuneita. Yksinomaan SAK:laisten liittojen jäseniä osallistui mielenilmaukseen noin 250 000 eri puolilla Suomea. 

 

Poliisin arvion mukaan Helsingin Rautatientorilla pidettyyn päätapahtumaan osallistui yli 30 000 ihmistä. Tapahtumia järjestettiin myös muilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Mielenosoitusten lisäksi lähes 300 000 palkansaajaa eri puolilla Suomea vastusti työnseisauksella hallituksen suunnitelmaa heikentää työntekijöiden työehtoja.

Hallitus esitti viime viikolla, että muun muassa ylityö- ja sunnuntaikorvauksia leikataan, sairauslomaan tulee palkaton karenssipäivän, loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi ja vuosilomaoikeutta rajoitetaan. Uudistukset hallitus aikoo toteuttaa pakkolaeilla, jotka estäisivät työnantaja- ja palkansaajaliittoja sopimasta työehtosopimuksissa lakia paremmista työehdoista.

 

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä.

 

Palkansaajien mielenosoitus sosiaalisessa mediassa: #STOP

kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen

 

 

kuva: Siru Tuominen
kuva: Satu Kuosmanen

"Soini, Stubb, Sipilä, emme alistu ikinä!"

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö oli mukana suurmielenosoituksessa 22.8.2015 

 

Paikallisjärjestön aktiiveja oli mukana mielenosoituksessa lauantaina 22.8.2015. Varapuheenjohtaja Sinikka, toi mukanaan vahvistuksena sukulaisiaan myös Porista. Mukana olleiden mielestä mielenosoitus sujui rauhallisesti, hyvässä tunnelmassa ja melko hyvin organisoidusti. Järjestäjä, kansanliike Joukkovoima on tiedottanut mukana olleen noin 12 000 henkilöä, tosin mediassa lukema on vaihdellut 5000 ja 15 000 välillä... Mielenosoitukseen osallistui valtava määrä niin opiskelijoita, työväkeä, ay-liikkeen edustajia, vammaisia, eläkeläisiä solidaarisuuden kannattajia, ympäristöjärjestöjä, rauhanjärjestöjä, eläinoikeusjärjestöjä ja varmasti muitakin tahoja.

 

Loppuvaiheessa kulkue pysähtyi ja osallistujat istuivat keskellä katuja 15 minuuttia, symbolisena eleenä työajan pidennystä vastaan. 15 minuutin pysäytys saattoi tuntua pysähtyneessä raitiovaunussa tai linja-autossa melko pitkältä ajalta, kuten se tuntuu monien mielestä myös palkattomana työajan pidennyksenä...

 

Mielenosoituskulkue päättyi Hakaniemen torille, jossa voimakaslinjaisia puheita piti mm. Syksy Räsänen, Kaija Kiesling, Juha Pakarinen, Pia Lohikoski, Pirkko Kuusela, Pazilaiti Simayijiang, Saido Mohamed sekä Niko Ravattinen.

Musiikista Hakaniemessä vastasi Pekka Kurikan nimipäivät ja Paleface

 

Sanoma oli selvä: EI LEIKKAUKSILLE!

Sanoma pysyy jatkossakin selvänä. Hallituksen leikkauksia vastustavia tapahtumia on jatkossakin odotettavissa.

 

Seuraa tulevia tapahtumia: www.joukkovoima.com/ 

 

 

HALLITUS 2015-2016

 

Puheenjohtaja                          Simo Utriainen                           PAM 663 

Varapuheenjohtaja                 Sinikka Ahonen                          JHL 069

Sihteeri                                      Satu Leinonen                             PAM 188

Taloudenhoitaja/ Tiedottaja  Satu Kuosmanen                       PAM 716

Solidaarisuusvastaava          Petri Leskelä                              PAM 013

Nuorisovastaava                    Jarno Kuronen                            Metalli 271

Opintovastaava                       Terhi Raatesalmi-Salonen       JHL 717

 

Muut hallituksen jäsenet:                                  

Riikka Eschner                           JHL 069

Isto Kuusisto                               PAU 151

Anne Lehto                                  JHL 645

Toni Luttinen                               PAU 151

Aino-Maija Pulkkinen                PAU 107

Timo Saarinen                            PAU 187

Esa Salminen                             Metalli 271

Hannu Sjöman                           PAU 107

Teija Tarhonen                           JHL 035

Jaakko Toljander                      PAM 716

Jukka Virtanen                          PAU 107

Kimmo Vanhala                         PAM 716

Veera Jussila                             PAM 001

Olli Saarikko                               PAM 001

Petri Järvinen                            PAM 007

Joonas Tuomivaara                 PAM 007                                                           

 

Hallituksen varajäsenet:

Sakari Honkonen (PAU 187)

Kari Jokinen (JHL 035)

Kaija Berg (JHL 645)

Ulla Simovaara (JHL 035)

Jukka Hämäläinen (JHL 717)

Kenneth Lindström (PAM 001)

Mira-Veera Auer (PAM 001)

Niina Hakanen (PAM 001)

Olga Karjalainen (PAM 001)

Mila Kangasniemi (PAM 001)

Marko Päivinen (PAM 001)

Päivi Kilpeläinen (PAM 188)

Rita Löwenhild (PAM 013)

VAPPU TAAS TAKANA!

SAK:laisissa vapputapahtumissa oli arviolta 68 000 osallistujaa tänä vuonna. Juhlijoita oli reilusti enemmän kuin viime vuonna, jolloin osallistujia oli noin 55 000.

Eniten juhlijoita oli Hakaniemen torilla Helsingissä, jossa vappua juhlisti 10 000 ihmistä. Toiseksi eniten osallistujia kerääntyi Vaasaan, jossa juhli 6 000 ihmistä. Kuopiossa SAK:laista vappua vietti 4 500 ihmistä, ja Kuopiossa osallistujia oli 4 000.

Vappumarsseista eniten osallistujia oli Helsingissä, jossa marssi 3 000 ihmistä. Tampereella marssijoita oli 2 500.

 

SAK:laista työväen vappua on tänä vuonna juhlittu noin 80 paikkakunnalla