Arkisto

SAKn pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön synty ja historiaa

 

2007 alkukeväästä pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöjen puheenjohtajat kokoontuivat ja pohdiskelivat toimintojensa toimivuutta ja aikaansaannoksia.

SAK oli käynnistänyt paikallisjärjestöjen kehittämis-projektin hieman aiemmin ja he olivat yhteydessä SAK:n aluejohtaja Hannele Uguriin ja TSL:n Hannu Oikariseen oman alueen kehittämisestä.

Tästä lähti käyntiin pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöjen toiminnan kehittämisprojekti, joka sai ensi askeleensa 3.11.2007 hotelli Linneassa Riihimäellä kaksipäiväisenä starttina.

Tavoitteeksi todettiin vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan uusien menetelmien ja painopistealueiden kehittäminen ja suuntautuminen tulevaan toimintaan.

Visio:

– Vahva, tasa-arvoinen, yhteinen pääkaupunkiseudun työntekijöiden edustaja

– Vaikuttaa päätöstentekoon jo valmistelu vaiheessa (kunnalliseen ja ammatilliseen).

SAK:n ja TSL:n tukemalle projektille lopputilaisuus pidettiin 1-2.11.2008 Vanajanlinnassa.

Siellä tarkasteltiin paikallisjärjestöjen yhdistymisen hyötyjä ammattiosastoille ja jäsenille:

– Toimialojen yhteistyö yli kuntarajojen vahvistuu

– Enemmän tekijöitä - edunvalvonta tehostuu

– Kontakti päättäjiin - vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja

– Yhteydenpito ammattiosastojen kanssa paranee

– Ammattialojen alueellisen osaamisen laajempi hyödyntäminen lisääntyy

Organisoituminen koettiin hyväksi mm. erikoistilanteissa, suurien työpaikkojen ammattitaitojen ja maahanmuuttajien työpaikkojen kohtaamisessa (esim. niiden tiedotuksessa).

Alueellisten asiantuntija ryhmien perustaminen ja työhuonekuntien ammatti-alakohtaisesti pidettiin erinomaisen tärkeänä.

 

Projektiin osallistuneiden arvioinnissa todettiin seuraavaa:

– Tekemisen meininki on lisääntynyt vahvasti.

– Päämäärä on selkeytynyt ja vahvistunut.

– Varmuutta tulevaisuuteen ja sitoutumiseen vahvistunut.

– Porukan yhteishenki on valmis yhdentymiseen ja toimintaan.

– Vahva historian tekemisen maku ja tulevaisuuden varmistaminen.

Sovittiin, että projektin loppumisen jälkeen jatketaan yhteistyötä ja saatetaan asia yhteiseen tavoitteeseemme.

Espoon, Helsingin ja Vantaan paikallisjärjestöjen ”kihlaus” julkistettiin juhlavasti Helsingissä Hakaniemen vappujuhlassa 2009 Sara Paavolan kauniitten sanojen saattelemina.

 

SAKn Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö ry.

1.1.2010 nostettiin maljat Helsingin, Vantaan ja Espoon paikallisjärjestöjen yhdistymiselle. Virallisesti yhdistyminen tapahtui 28.1.2010

Järjestön tavoitteena on olla pääkaupunkiseudun SAK:n ammattiosastojen vahva, tasa-arvoinen työntekijöiden edustaja ja edunvalvoja niin kunnallisessa kuin alueellisessakin päätöksenteossa.

SAK:n Espoon, Helsingin ja Vantaan paikallisjärjestöt ovat yhdistäneet osaamisensa ja kokemuksensa yhteiseksi järjestöksi.

Kantaa on otettu mm;

– Kaupunginjohtaja Pajusen työryhmän esitykseen (johti apulaiskaupunginjohtaja H. Penttilän puhutteluun)

– 23.9.2010 Kansainvälinen AY-päivä (jossa mm. yleislakkoyhtye jonka laulujen sanoja ei voi täällä julkaista)

– Eduskunnassa käyty ”karvahattu lähetystöinä” (mm. liikenneministeri Merja Kyllösen luona)

– Lounaskutsulla eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman luona eduskunnassa

– Kannanotto virkamiesten yhteistyön toimivuudesta Aluehallintoviraston kanssa

– Postin on lopetettava rikkurien värväys (esim. SOL)

– Kannanotto S-ryhmän kauppojen sunnuntaiaukioloista

 

Monessa mukana, mm.

– #STOP Palkansaajien mielenosoitus 18.9.2015

– Palkansaajakeskusjärjestöjen (PSKJ) yhteistyö (SAK-STTK-AKAVA)

– 3+1 työryhmä (SAK-STTK-AKAVA-KIRKKO), Työnmessu Kallion kirkossa

– presidentti-, kunta- ja EU - vaalikampanjoissa (esim. Presidentti AY-paneeli ylioppilastalolla)

– Maailma kylässä tapahtumassa mukana

– SAK:n aluetoimikunnassa

– Vapputoimikunnassa vastuullisena vetäjänä Helsingissä (myös Vantaalla)

 

Tulemme jatkamaan verkostoitumista eri yhteisöihin ja järjestöihin sekä päättäjiin.

Asioita joihin varmasti tulemme ottamaan kantaa ovat mm. asuntopolitiikka, liikenne, maahanmuuttajat, omaishoito ja SOTE.

Yhdessä me vaikutamme, elämme ja rakennamme hyvän tulevaisuuden.

 

Puheenjohtaja Simo Utriainen, SAK Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö

 

SAK pääkaupunkiseudun  paikallisjärjestön julkilausuma 

S-ryhmän Vapun ajan aukiolopäätöksestä 16.2.2016

 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö Ry paheksuu S-ryhmän Vapun ajan aukioloaikapäätöstä.

S-ryhmä on tehnyt linjapäätöksen siitä, että Vappuna pidetään kaikki kaupat auki laajoilla aukioloajoilla. 

Vappu on perinteinen Työväen juhlapäivä jota pitäisi myös S-ryhmän työnantajien kunnioittaa. 

Vappu on ollut Suomessa yleinen vapaapäivä koko sodanjälkeisen ajan. 

Vaikka kauppojen aukioloajat ovat vapautuneet täysin vuoden alusta, ei S-ryhmän kilpailutilanne pakota pitää kauppoja Vappuna auki.  Osuuskauppojen asiakasomistajat eivät myöskään ole vaatineet kauppojen laajamittaista aukioloa.  

SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry vetoaa S-ryhmän päättäjiin,että aukiolopäätös peruttaisiin.

 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöön kuuluu pääkaupunkiseudun suurimmat kaupan alan ammattiosastot ja laajamittaisesti SAK:n jäsenliittojen kuten PAM:in, JHL:n ja PAU:n jäseniä.

 

Paikallisjärjestön hallituksen puolesta: 

Simo Utriainen 

SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry:n puheenjohtaja. 

 

 

 

 

SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön syyskokous pidettiin 16.11.2015 klo 18.00.

 

Syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksu vuodelle 2016,  0,40€ / jäsen. Syyskokous valitsi uuden taloudenhoitajan vuodelle 2016, edellisen, pitkään taloudenhoitajana toimineen Teuvo Virtalan jättäydyttyä tehtävästä. Taloudenhoitajana toimii vuoden 2016 ajan Satu Kuosmanen. Syksyllä 2016 tehdään henkilövalinnat. Syyskokouksessa onniteltiin puheenjohtajaa, Simo Utriaista, joka vietti 60 vuotis syntymäpäiviään aiemmin syksyllä. Kokouksen jälkeen Uusi Keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö, Juha Heikkala esitteli hankkeen etenemistä.

Syyskokous valmisteli kannanoton koskien Postin työehtosopimusneuvottelutilannetta. Kannanotosta uutisoivat ainakin Demokraatti ja Kansan Uutiset verkkolehdissään.

 

Kannanotto, heti vapaa julkisuuteen 16.11.2015

POSTIN LOPETETTAVA RIKKURIEN VÄRVÄYS

SAK:n pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestö antoi syyskokouksestaan seuraavan kannanoton:

Paikallisjärjestö seuraa huolestuneena lakon partaalle kärjistynyttä Postin työehtosopimusneuvottelutilannetta.

Työnantajia edustavan Paltan (Palvelualojen työnantajien liitto) neuvottelupöytään tuomat vaatimukset ovat todella härskejä. Työantajapuoli haluaa heikentää tai jopa poistaa vuorolisiä; mm. yö- ja sunnuntaityökorvausta. Kyseessä olisi erittäin monen työntekijän kohdalla merkittävästä palkanalennuksesta. Postin perusjakelun työpaikkakäsitettä ollaan muuttamassa siten, että postiljoonin työpaikka voi olla tänään Konalassa, huomenna Kemissä.

Työnantajan toiminta on poikkeuksellisen röyhkeää ja provosoivaa. Posti tilaa SOL Henkilöstopalvelut Oy:ltä vuokratyöntekijöitä rikkomaan työntekijöiden laillista työtaistelua.

Tietoon on myös tullut Postin tuotantojohtajan sähköpostiviesti Postin hallinnon työntekijöille, jossa pyritään värväämään rikkureita mahdollisen työtaistelun varalle.

Valtion omistaman yrityksen työmarkkinaporsastelu on suoraan 1920-1930 –luvun Pihkalan kaartina tunnetun Vientirauha Oy:n menettelytavoista. Paikallisjärjestö tuomitsee jyrkästi yhden Suomen historian pimeimmistä hetkistä kun valtion Posti värvää rikkureita, joille ei välttämättä ole edes selvää, että kyse on työnantajan laittomasta työtaistelutoimesta.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Palta ja Posti ovat nyt Helsingin Etelärannan, Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) kauko-ohjauksessa. Useat tahot ovat reagoineet työmarkkinakentällä Postin asiattomiin toimenpiteisiin. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on tänään 16.11.2015 asettanut SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n hakusaartoon. Samoin SAK on tuominnut omassa kannanotossaan Postin Suomeen tuoman tavan vuokrata työntekijöitä hoitamaan laillisen työtaistelun kohteena olevia töitä, samoin SAK ilmoittaa keskeyttävänsä neuvottelut yhteisestä työmarkkinaratkaisusta mikäli Posti tulee käyttämään vuokratyöntekijöitä 19.11. alkavan työnseisauksen alaisten töiden tekemiseen.

SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö, joka edustaa noin 23.000 palkansaajaa vaatii Postia lopettamaan laillisten työtaistelutoimien rikkomisen sekä edellyttää Postia ja Paltaa vetämään kohtuuttomat vaatimuksensa pois ja aloittamaan neuvottelutoiminnan vakavissaan.

 

Lisätietoja: Isto Kuusisto

SAK:n Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestön hallituksen jäsen

+358 40 822 9515

isto.kuusisto@posti.com

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön vuosikokous (kevät)

pidettiin 23.5.2017 klo 17.00

 • Tilikertomus, toiminnantarkastajan antamalla lausunnolla vahvistettiin ja näin ollen myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus toimintavuodesta 2016. Toiminnantarkastaja oli joutunut käymään tilikertomuksen läpi ja tekemään joitain korjauksia, mutta lopulta tulos oli virheetön ja hyväksyttävä. Päätettiin että jatkossa taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen hallitukselle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana.

Ennen siirrettyä vuosikokousta pidettiin hallituksen kokous

 • Hallituksen jäsen ja sihteeri Henna-Kaisa Turpeinen oli pyytänyt eroa hallituksesta, muuttuneiden työtehtävien vuoksi. Ero myönnettiin ja todettiin että seuraava sihteeri valitaan vasta kesätauon jälkeen.

 • Hallituksen jäsen Tarja Thaci oli pyytänyt eroa hallituksesta. Ero myönnettiin ja todettiin, että Tarja jatkaa edustajistossa edustamassa omaa yhdistystään.

 • Käytiin läpi tilintarkastus, jossa ilmeni virhe joulukuun kirjauksissa. Tästä johtuen toiminnantarkastaja oli tehnyt joitakin korjauksia, ja päätettiin maksaa tehdystä työstä 100 € korvaus. Hyväksyttiin korjattu tilikertomus.

 • Tapahtuma ”Ay-liike lihasvoimin Valkeakoskelle” 27.–30.7. yhteistyönä TATSIn kanssa. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa nimellä: ”Fillarilla Valmuun”. Ilmoittautumiset ennakkoon Satu Kuosmaselle: infosakppj@gmail.com.

 • 19.8.2017 Helsingissä ”Samassa Joukkueessa”

https://www.facebook.com/events/645284882337761/

Ammattiliittojen ja SAK:n järjestämä koko perheen tapahtuma kaikille kansalaisuuteen tai ihonväriin katsomatta. Ohjelmassa mm. jalkapalloturnaus, lasten oman puuhamaa pomppulinnoineen ja kasvomaalauksineen, Soppatykistä kasvishernekeittoa, ja liitot & järjestöt esittäytyvät telttoineen. Lisätietoja tippuilee sitä mukaa kun yhteistyökumppanit ja ohjelmanumerot tarkentuvat.

Tässä vaiheessa järjestyksenvalvojia kaivataan tapahtumaan, ilmoittautua voi Satu Kuosmaselle.

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön

vuosikokous (kevät) siirrettiin pidettäväksi 23.5.2017 klo 17.00

 

 • Hallituksen laatimaa tilikertomusta, toiminnantarkastajan antamalla lausunnolla ei pystytty edelleenkään vahvistamaan. Toiminnantarkastajalle ei ole toimitettu mitään tarkastettavaksi eikä hallitus ole laatinut tilikertomusta. Pöytäkirjoista puuttuu muutama kappale, tilinpäätös on luovutettu puheenjohtajalle. Näin ollen vastuuvapautta ei voitu vielä käsitellä. Näiden osalta kokous keskeytettiin, ja se jatkuu 23.5.2017 klo 17.00 Sörnäisten rantatien toimistolla.

Ennen siirrettyä vuosikokousta pidettiin hallituksen kokous

 

 • Järjestetään toukokuussa 22.5. klo 16.30 Tietorannassa avoin keskustelutilaisuus maahanmuuttajista, turvapaikanhakijoista, ja heidän vaikutuksestaan työelämään Suomessa. Tilaisuuden valmistelee työryhmä: Isto Kuusisto, Joonas Tuomivaara, Nina Hakanen ja Satu Kuosmanen.

 • Paikallisjärjestön hallituksen kevätkauden päätöksenä tehdään ”Kauhujen kävely” (Helsinki Horror Walk) 19.5. klo 18.30 Lähtö Katajanokan vankilan edustalta. Kauhukävely kestää 90–120 minuuttia, josta siirrymme suoraan Cantina West ravintolaan iltapalalle. Ilmoittautumiseen on avattu lomake nettisivuillamme: http://paakaupunkiseutu.paikallisjarjesto.fi/. Hallituksen jäsen voi kutsua mukaansa yhden seuralaisen ja ilmoittaa hänet samalla lomakkeella.

 • ”Ay-liike lihasvoimin Valkeakoskelle” 27.–30.7. yhteistyönä TATSIn kanssa. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa nimellä: ”Fillarilla Valmuun”. Ennakkotapaaminen osallistujille ja kiinnostuneille järjestetään 24.5. klo 17.00 SAKn tiloissa. Mukaan kannattaa ottaa oma pyörä, paikalla huolto ja pyöräily neuvoja antamassa ”pyöräilykonkari” Jermu Lakka. Ilmoittautumiset ennakkoon Satu Kuosmaselle: infosakppj@gmail.com

 • 19.8.2017. on syytä varata jo ennakkoon kalenterista. SAK järjestää silloin yhteistyöverkoilleen tapahtuman Helsingissä. Tässä vaiheessa järjestyksenvalvojia kaivataan tapahtumaan, ilmoittautua voi Satu Kuosmaselle.

 • Hallitus kokoontuu ennen edustajiston kokousta 23.5. klo 16.30.

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön

vuosikokous (kevät) pidettiin  18.4.2017

 

 • Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016. Käytiin läpi jäsenkehitys, jossa ei ole juurikaan muutoksia. Todettiin ettei yhtään ammattiyhdistystä liittynyt vuoden aikana, ja että yksi yhdistys erosi.

 • Päätettiin osallistumisperusteesta, joka pidetään ennallaan 1 edustaja/500 maksavaa jäsentä alueella.

 • Hallituksen laatimaa tilikertomusta, toiminnantarkastajan antamalla lausunnolla ei pystytty vahvistamaan. Toiminnantarkastajalle ei ole toimitettu mitään tarkastettavaksi eikä hallitus ole laatinut tilikertomusta. Pöytäkirjoista puuttuu muutama kappale,  tilinpäätös on luovutettu puheenjohtajalle. Näin ollen vastuuvapautta ei voitu vielä käsitellä. Näiden osalta kokous keskeytettiin, ja se jatkuu 9.5.2017 klo 17.00 Sörnäisten rantatien toimistolla.

 • Hallitus kokoontuu ennen edustajiston vuosikokouksen jatkumista, klo 16.30.

Ennen vuosikokousta pidettiin hallituksen kokous

 

 • JHL 881, Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan ammattiosasto on purkautunut 24.3.2017.

 • JHL 035 HYKS Henkilökunta on nimennyt Heta Tuuran edustajaksi hallitukseen, eronneen Ritva Lahtisen tilalle.

 • Vapputilaisuuteen kaivataan edelleen järjestyksenvalvojia, ja muita toimijoita. Päätettiin jakaa ilmapalloja tilaisuudessa, niiden täyttämiseen ja jakeluun ilmoittautui Maija Pulkkinen klo 10-11, Nina Hakanen ja Rita Löwenhild klo 11-12, ja Satu Kuosmanen, heti kun kulkue on saapunut (ja muita tehtäviä ei ole vastuulla). Ilmoitattehan osallistumisestanne: infosakppj@gmail.com

 • Tapahtuma: Työperäinen maahanmuutto – saatavuusharkinnasta sosiaaliturvaan, Torstai 11.5.2017, Klo 8.30–12.00 Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki. Ilmoittautumiset: 3.5.2017 mennessä https://www.lyyti.in/maahanmuutto2017seminaari (mainos liitteenä)

 • Järjestetään toukokuun 2017 lopussa avoin keskustelutilaisuus maahanmuuttajista, turvapaikanhakijoista, ja heidän vaikutuksestaan työelämään Suomessa. Pidettiin tärkeänä, että asioista pystytään käymään keskusteluja. Tilaisuuden valmistelee työryhmä: Isto Kuusisto, Joonas Tuomivaara, Nina Hakanen ja Satu Kuosmanen.

 • Paikallisjärjestön hallituksen kevätkauden päätöksenä tehdään ”Kauhujen kävely” (Helsinki Horror Walk) 19.5. klo 18.30 Lähtö Katajanokan vankilan edustalta. Kauhukävely kestää 90–120 minuuttia, josta siirrymme suoraan Cantina West ravintolaan iltapalalle. Ilmoittautumiseen on avattu lomake nettisivuillamme: http://paakaupunkiseutu.paikallisjarjesto.fi/. Hallituksen jäsen voi kutsua mukaansa yhden seuralaisen ja ilmoittaa hänet samalla lomakkeella.

 • ”Ay-liike lihasvoimin Valkeakoskelle” 27.–30.7. on suunnitteilla yhteistyönä TATSIn kanssa. Aiheesta lisää tietoa, kun valmistelu etenee.

 • 19.8.2017. on syytä varata jo ennakkoon kalenterista. SAK järjestää silloin yhteistyöverkoilleen tapahtuman Helsingissä. Siitä tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön hallitus kokoontui 28.3.2017

 

 • Kevätkokous pidetään 18.4.2017. Sörnäisten rantatie 7 B 35, 2 krs. Alkuperäinen suunnitelma oli kokoustaa Tietorannassa, mutta tila oli varattu muuhun käyttöön. Koska kokouksessa ei tehdä henkilövalintoja, totesimme, ettei osallistujia ole luultavimmin tulossa juuri normaalia hallituksen kokousta enempää, jolloin tila riittää hyvin. Kutsut lähetetään jäsenosastoille viikoilla 13 ja 14.

 • Hallitus kokoontuu ennen edustajiston vuosikokousta, klo 17.00 ja vuosikokous aloitetaan klo 18.00.

 • Helsingin työväen Vappujuhlaan on ammattiliittojen kautta pyydetty avustuksia, se on liitteenä, jos sitä ei ole vielä oman yhdistyksesi kokouksessa käsitelty, toimitathan käsiteltäväksi. Vapputilaisuuteen kaivataan jälleen järjestyksenvalvojia, Ilmoitattehan osallistumisestanne: infosakppj@gmail.com

 • Järjestyksenvalvojan peruskurssi SAKn pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön jäsenille ilmaiseksi! Paikallisjärjestön jäsenyhdistysten jäsenet voivat osallistua järjestyksenvalvojan peruskurssille, maksut korvataan kuitteja vastaan! Kursseja järjestää mm. http://fscpalvelut.fi/ Ilmoittaudu kurssille, ja toimita lasku/kuitit paikallisjärjestölle: infosakppj@gmail.com Kurssi tarjotaan jäsenille, ja kurssin suorittaneita tullaan pyytämään Vapputilaisuuksiin sekä mahdollisesti muihin suuriin tapahtumiin järjestyksenvalvojiksi.

 • Suomi 100 vuotta – juhlatilaisuus toukokuussa, 11.5. Tilaisuutta on ollut suunnittelemassa puheenjohtaja Simo Utriainen. Mainos on jaettu kaikille yhteyshenkilöille ja se on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla: http://paakaupunkiseutu.paikallisjarjesto.fi/ajankohtaista-tapahtumat/

 • Esityslistalla oli käsiteltävänä ”Turvapaikanhakijat, pakolaiset, maahanmuuttajat, mitä me voisimme tehdä?” Asiasta oli tullut kannanotto yhdeltä hallituksen jäseneltä, joka oli estynyt kokouksesta. Päätettiin järjestää toukokuun 2017 aikana avoin keskustelutilaisuus maahanmuuttajista, turvapaikanhakijoista, ja heidän vaikutuksestaan työelämään Suomessa. Pidettiin tärkeänä, että asioista pystytään käymään keskusteluja. Sovittiin työryhmä tilaisuuden järjestämiseksi: Isto Kuusisto, Joonas Tuomivaara, Nina Hakanen ja Satu Kuosmanen. Työryhmä valmistelee tilaisuuden niin, että siitä saadaan virallinen tieto mainostettavaksi Kevätkokouksen yhteydessä.

 • Paikallisjärjestön hallituksen kevätkauden päätöksenä tehdään ”Kauhujen kävely” (Helsinki Horror Walk) 19.5. klo 18.30 Lähtö Katajanokan vankilan edustalta. Kauhukävely kestää 90–120 minuuttia, josta siirrymme suoraan Cantina West ravintolaan iltapalalle. Ilmoittautumiseen on avattu lomake nettisivuillamme: http://paakaupunkiseutu.paikallisjarjesto.fi/. Hallituksen jäsen voi kutsua mukaansa yhden seuralaisen ja ilmoittaa hänet samalla lomakkeella.

 • ”Ay-liike lihasvoimin Valkeakoskelle” 27.–30.7. on suunnitteilla yhteistyönä TATSIn kanssa. Aiheesta lisää tietoa, kun valmistelu etenee.

 • 19.8.2017. on syytä varata jo ennakkoon kalenterista. SAK järjestää silloin yhteistyöverkoilleen tapahtuman Helsingissä. Siitä tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön hallitus kokoontui 21.2.2017

 

 • Muistutuksena, järjestölle on luotu uusi sähköpostiosoite: infosakppj@gmail.com kyseisestä sähköpostista lähetetään pääasiassa kaikki paikallisjärjestön sähköpostit.

 • Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti kuntavaalien tilaisuuden järjestämisestä. Valitettavasti tilaisuus päätettiin jättää järjestämättä, koska tiedossa olevat ehdokkaat ovat niin monesta eri kunnasta, ettei yhteisen tilaisuuden järjestäminen onnistu. Ideoita otetaan edelleen vastaan: simoutriainen@gmail.com. (Kuntavaaleihin ei anneta taloudellista tukea, mutta tilaisuuksiin voidaan mahdollisuuksien mukaan osallistua ja tarjota talkooapua.)

 • Kuntavaalien ehdokkaille päivitetään tila paikallisjärjestön nettisivujen etusivulta, jonne kootaan ehdokkaiden esittelyt. Tästä tietoa myöhemmin.

 • Suomi 100 vuotta – juhlatilaisuus toukokuussa, 11.5. Tilaisuutta on ollut suunnittelemassa puheenjohtaja Simo Utriainen, suunnittelu on nyt loppusuoralla ja mainos laitetaan heti kaikille jäsenyhdistyksille jakoon, kun se saadaan.

 • ”Pyöräretki Valkeakosken musiikkijuhlaan” 27.–30.7. on suunnitteilla.

 • Helsingin työväen vappu 2017 on suunniteltu lähes valmiiksi ja tukipyynnöt on lähetetty liittoihin sekä liittojen kautta yhdistyksille. Vapputilaisuuteen kaivataan jälleen järjestyksenvalvojia, Ilmoitattehan osallistumisestanne: infosakppj@gmail.com

 • Järjestyksenvalvojan peruskurssi SAKn pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön jäsenille ilmaiseksi! Paikallisjärjestön jäsenyhdistysten jäsenet voivat osallistua järjestyksenvalvojan peruskurssille, maksut korvataan kuitteja vastaan! Kursseja järjestää mm. http://fscpalvelut.fi/ Ilmoittaudu kurssille, ja toimita lasku/kuitit paikallisjärjestölle: sihteeri.osasto716@gmail.com Kurssi tarjotaan jäsenille, ja kurssin suorittaneita tullaan pyytämään Vapputilaisuuksiin sekä mahdollisesti muihin suuriin tapahtumiin järjestyksenvalvojiksi.

 • Paikallisjärjestön hallituksen kevätkauden päätös pidetään 19.5. klo 18.30 alkaen Helsingissä. Lisätietoja hallituksen jäsenille (ja varajäsenille) myöhemmin.

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön hallitus kokoontui 19.1.2017

 • Kokouksessa tehtiin heti vuoden alkajaisiksi henkilövalintoja: taloudenhoitajaksi valittiin Satu Leinonen ja sihteeriksi Henna-Kaisa Turpeinen.

Järjestäytymiskokouksessa taloudenhoitajaksi oli valittu Kenneth Lindström, mutta

Kenneth siirtyy 1.2.2017. Palvelualojen ammattiliiton työntekijäksi ja pyysi eron tehtävästään ja luopuu myös hallituspaikastaan.

Satu Leinonen siirtyy sihteerin tehtävistä taloudenhoitajaksi ja näin ollen vara sihteeriksi valittu Henna-Kaisa siirtyy sihteeriksi, vastaten samalla varapuheenjohtaja Satu Kuosmasen kanssa tiedotustoiminnasta.

 

 • Järjestölle on luotu uusi sähköpostiosoite: infosakppj@gmail.com

 • Kuntavaaleihin ei anneta taloudellista tukea, mutta tilaisuuksiin voidaan mahdollisuuksien mukaan osallistua ja tarjota talkooapua.

 • Suomi 100 vuotta – juhlatilaisuuksia ei järjestetä itse, mutta olemme mukana mm. heti keväällä järjestettävässä tapahtumassa, jonka järjestelyt ovat vielä kesken, mutta mainos laitetaan jakoon heti kun se julkaistaan.  

Toukokuinen Uusimaa-viikko 7.–12.5.2017 kytkeytyy tiiviisti sata vuotiaan Suomen juhlintaan. Viikon teema on "Yhdessä vahva".

 • Paikallisjärjestö päätti selvitellä mahdollisuuksia järjestää tapahtuma kesällä 2017 (VALMU 27.–30.7.2017). Tatsi ry. järjesti kesällä 2016 tempauksen, jossa työttömät ay-jäsenet lähtivät pyöräillen Valkeakosken musiikkijuhliin. Työryhmä selvittää vastaavaa.

 • Perhetapahtumaa suunnitellaan kesän lopulle.

 • Jäsenhankintaa on suunniteltu Kirkkonummen suunnalle jo pitkään, päätettiin herätellä jäsenhankintaa Kuntavaalien ja Vapun järjestelyiden jälkeen, kesän lopulla ja syksyllä.

Kevätkaudelle sovitut kokoukset:

21.2.2017 klo 17.00

21.3.2017 klo 17.00

18.4.2017 klo 17.00 Hallituksen kokous ja kevätkokous klo 18.00

19.5.2017 Hallituksen kevätkauden päätös

 

SAK:n Uudenmaan aluekokous pidettiin lauantaina 19.11.2016

 

Kokouksessa valittiin aluetoimikunta kaudelle 2017-2018

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Simo Utriainen,

ja varapuheenjohtajaksi Tuula Komokallio.

 

Aluetoimikunnan jäsenet paikallisjärjestöstä:

Nina Hakanen (PAM)

Satu Kuosmanen (PAM)

Satu Leinonen (PAM)

Petri Leskelä (PAM)

Kenneth Lindström (PAM)

Timo Saarinen (PAU)

Henna-Kaisa Turpeinen (PAM)

Anita Vihervaara (JHL)

Jukka Virtanen (PAU)

 

Aluetoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran uudella kokoonpanolla 9.-10.12.2016. Kutsu on lähetetty kaikille toimikunnan jäsenille (ja varajäsenille).

 

Paikallisjärjestön edustajiston syyskokous 15.11.2016

Edustajisto vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Päätettiin jäsenmaksu vuodelle 2017, 0,30€/toiminta-alueella asuva yhdistyksen jäsen, joka maksaa jäsenmaksua (työssäkäyvä).

Paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi tuli kaksi kannatettua ehdotusta,

Satu Kuosmanen (PAM 716) ja Simo Utriainen (PAM 663).

 

Simo Utriainen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi äänin 11-8.

Hallitukseen valittiin 18 jäsentä (puheenjohtajan lisäksi).

Hallituksen varajäseniä valittiin 9. Hallitukseen valitut varsinaiset jäsenet ovat kaikki vahvistaneet paikkansa, joitain vahvistuksia varajäsenten kohdalla odotetaan vielä.

 

Hallitus 2017-2018

Simo Utriainen

Satu Leinonen

Henna-Kaisa Turpeinen

Kenneth Lindström

Nina Hakanen

Satu Kuosmanen

Kimmo Vanhala

Petri Järvinen

Petri Leskelä

Rita Löwenhild

Terhi Raatesalmi-Salonen

Timo Saarinen

Isto Kuusisto

Maija (Aino) Pulkkinen

Jukka Virtanen

Jarmo Pakkanen

Teija Tarhonen

Ritva Lahtinen

Anne Lehto

 

Varajäsenet

Kari Jokinen

Kaija Berg

Jaakko Toljander

Hannu Sjöman

Tarja Thaci

Anita Vihervaara

 

 

Paikallisjärjestön hallitus kokoontui 18.10.2016

 

 • lauantaina 29.10. retki Tampereen Vapriikkiin. Lähtö Helsingistä klo. 10.00 ja paluumatkalle lähdetään klo 16.00. Reissun hinta 10 €/ hlö, pitää sisällään matkat, pääsyn Vapriikin näyttelyihin sekä lounaan Vapriikissa. Ilmoittautumiset tämän viikon loppuun mennessä, avecit myös tervetulleita!

 

 • syyskokous 15.11.2016 klo 18 (hallitus klo 17) Tietorannassa (Säästöpankinranta 4 C 21
  00530 Helsinki)
 • SAK aluekokous on 19.11. edustajat esittävät kokuksessa valittavaksi aluetoimikuntaan:

Jukka Virtanen (PAU)

Simo Utriainen (PAM)

Kenneth Lindström (PAM)

Anita Vihervaara (JHL)

Niina Hakanen (PAM)

Henna-Kaisa Turpeinen (PAM)

Petri Leskelä (PAM)

Satu Leinonen (PAM)

Satu Kuosmanen (PAM)

 • Liittojen yhdessä järjestämä tilaisuus: Avoimet ovet ammattiliittoon, järjestetään 8.11. Rakennusliiton tiloissa klo 17-20. Mainos tilaisuudesta on tulossa!

 

Paikallisjärjestön hallitus kokoontui 20.9.2016

 

 • Operaatio Vakiduunin mielenilmaus järjestetään Eduskunnan edessä, SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö on mukana. Kokoonnumme klo 16 toimistolla Sörnäisten rantatiellä ja suuntaamme Pikkuparlamentin puistoon, eduskunnan lisärakennuksen edustalle. Tarkoituksena on jakaa ilmapalloja mielenilmauksen ajan 17-19 (tai niin kauan kuin kaasua riittää). Tule mukaan, joko Sörnäisten rantatielle klo 16 tai suoraan puistoon klo 17-

 

 • Heka Oy:n Hyyryläispäivä järjestetään 1.10. Finlandia-talolla. Paikallisjärjestö on saanut yhden osallistujapaikan tapahtumaan. Pyrimme saamaan paikalle osallistujan, jolla on tietoa Helsingin vuokra-asumisesta ja kiinnostusta osallistua tapahtumaan.

 

 • Syyskokous 15.11. Tietorannassa klo 18.00 (hallituksen kokous klo 17) Kokoukseen pyritään saamaan Sote-uudistukseen perehtynyt henkilö pitämään ajankohtaispuheenvuoro. Kutsut lähtevät jäsenyhdistyksille lähipäivinä!

 

 • Retki Tampereelle 29.10.  Järjestämme retken Tampereen Vapriikkiin. Lähdemme matkaan Hakaniemestä klo 10.00 ja arvioitu saapuminen Tampereelle klo 12.00. Heti saavuttuamme nautimme lounaan Vapriikissa. Vapriikin näyttelyihin on aikaa tutustua klo 15.00 asti, jolloin hallituksen jäsenille on järjestetty vapaamuotoinen kahvitilaisuus paikallisten SAKn aluetoimijoiden kanssa. Kotimatkalle lähdetään klo 16.00. Hallituksen jäsenet ovat ilmoittautumisessa etusijalla, eikä matkasta peritä maksua. Jäsenille matkan hinta on 10€/jäsen. Jäsenille tarjotaan matkat, lounas ja pääsy Vapriikin näyttelyihin. Matkasta laitan mainoksen tulemaan piakkoin, ja avaan ilmoittautumista varten sähköisen lomakkeen nettisivuillemme.

http://paakaupunkiseutu.paikallisjarjesto.fi

 

 • PAMin hallituksen jäsenet allekirjoittavat rasismi rikoslakiin -vetoomuksen, jonka toivotaan johtavan lainsäädäntötoimiin. Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus keskusteli kokouksessaan väkivaltaisten järjestöjen liikehdinnästä ja Helsingin keskustassa 10. syyskuuta tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä. Kansallissosialistisen Vastarintaliikkeen toiminta lisää pelkoa ja turvattomuuden tunnetta ja hallituksen jäsenet olivat erityisen huolissaan maahanmuuttajataustaisista työkavereista, jotka yhä useammin kohtaavat rasismia arjessaan. PAMin hallitus vaatii, että maan hallitus ryhtyy toimiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla ja jokainen suomalainen, poliittisesta, uskonnollisesta tai muusta vakaumuksesta, ihonväristä tai sukupuolisesta suuntautumisesta huolimatta voi kulkea ja käydä töissä pelkäämättä. Hallituksen jäsenet kannustavat koko jäsenistöä myös omalla allekirjoituksellaan ilmaisemaan tukensa työlle vihaa ja väkivaltaa vastaan. Sen voi tehdä osoitteessa rasismirikoslakiin.fi.

 

Paikallisjärjestön hallitus kokoontui 31.8.2016

 • Paikallisjärjestö osallistuu Operaatio Vakiduunin mielenilmaukseen 29.9. Olemme Pikkuparlamentin puistossa jakamassa ilmapalloja noin klo 16.30-19
 • Paikallisjärjestö tekee retken Tampereen Vapriikkiin 29.10. Tarkoituksena tavata paikallisia SAKn ja liittojen aktiiveja (paikallisjärjestöt sekä ammattiyhdistykset)
 • Syyskokous pidetään 15.11. Tietorannassa (Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Helsinki). Hallitus kokoontuu klo 17 ja edustajisto klo 18
 • SAKn aluekokousedustajiksi nimettiin:

Satu Leinonen (PAM 188)

Satu kuosmanen (PAM 716)

Terhi Raatesalmi-Salonen (JHL 717)

Timo Saarinen (PAU187)

Anita Vihervaara (JHL 081)

 

Hallituksen tulevat kokoukset

Kokoukset järjestetään Sörnäisten rantatie 7 B 35

20.9. klo 17.00

18.10. klo 17.00

15.11. klo 17.00, edustajisto klo 18.00 (Tietorannassa)

 

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittivat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen.

 

Palkansaajakeskusjärjestöt kiittävät kaikkia #STOP-mielenilmaukseen osallistuneita. Yksinomaan SAK:laisten liittojen jäseniä osallistui mielenilmaukseen noin 250 000 eri puolilla Suomea. 

 

Poliisin arvion mukaan Helsingin Rautatientorilla pidettyyn päätapahtumaan osallistui yli 30 000 ihmistä. Tapahtumia järjestettiin myös muilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Mielenosoitusten lisäksi lähes 300 000 palkansaajaa eri puolilla Suomea vastusti työnseisauksella hallituksen suunnitelmaa heikentää työntekijöiden työehtoja.

Hallitus esitti viime viikolla, että muun muassa ylityö- ja sunnuntaikorvauksia leikataan, sairauslomaan tulee palkaton karenssipäivän, loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi ja vuosilomaoikeutta rajoitetaan. Uudistukset hallitus aikoo toteuttaa pakkolaeilla, jotka estäisivät työnantaja- ja palkansaajaliittoja sopimasta työehtosopimuksissa lakia paremmista työehdoista.

 

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä.

 

Palkansaajien mielenosoitus sosiaalisessa mediassa: #STOP

kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen
kuva: Simo Utriainen

 

 

kuva: Siru Tuominen
kuva: Satu Kuosmanen

"Soini, Stubb, Sipilä, emme alistu ikinä!"

 

SAK pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö oli mukana suurmielenosoituksessa 22.8.2015 

 

Paikallisjärjestön aktiiveja oli mukana mielenosoituksessa lauantaina 22.8.2015. Varapuheenjohtaja Sinikka, toi mukanaan vahvistuksena sukulaisiaan myös Porista. Mukana olleiden mielestä mielenosoitus sujui rauhallisesti, hyvässä tunnelmassa ja melko hyvin organisoidusti. Järjestäjä, kansanliike Joukkovoima on tiedottanut mukana olleen noin 12 000 henkilöä, tosin mediassa lukema on vaihdellut 5000 ja 15 000 välillä... Mielenosoitukseen osallistui valtava määrä niin opiskelijoita, työväkeä, ay-liikkeen edustajia, vammaisia, eläkeläisiä solidaarisuuden kannattajia, ympäristöjärjestöjä, rauhanjärjestöjä, eläinoikeusjärjestöjä ja varmasti muitakin tahoja.

 

Loppuvaiheessa kulkue pysähtyi ja osallistujat istuivat keskellä katuja 15 minuuttia, symbolisena eleenä työajan pidennystä vastaan. 15 minuutin pysäytys saattoi tuntua pysähtyneessä raitiovaunussa tai linja-autossa melko pitkältä ajalta, kuten se tuntuu monien mielestä myös palkattomana työajan pidennyksenä...

 

Mielenosoituskulkue päättyi Hakaniemen torille, jossa voimakaslinjaisia puheita piti mm. Syksy Räsänen, Kaija Kiesling, Juha Pakarinen, Pia Lohikoski, Pirkko Kuusela, Pazilaiti Simayijiang, Saido Mohamed sekä Niko Ravattinen.

Musiikista Hakaniemessä vastasi Pekka Kurikan nimipäivät ja Paleface

 

Sanoma oli selvä: EI LEIKKAUKSILLE!

Sanoma pysyy jatkossakin selvänä. Hallituksen leikkauksia vastustavia tapahtumia on jatkossakin odotettavissa.

 

Seuraa tulevia tapahtumia: www.joukkovoima.com/ 

 

 

SAKn aluetoimikunnan aktiivit

SAKn Helsinki-Uusimaa alueen aluetoimikunta kokoontui tänään lauantaina 23.4.

Kokouksen jälkeen otettiin Hakaniemessä suunta kohti PAMin keskustoimistoa. Alueen aktiivit lähtevät kosiomatkalle lähiaikoina, tavoitteena saada PAMin hallituksen Puheenjohtajan henkilökohtaisesta varajäsenestä SAK:lle uusi varapuheenjohtaja.

Valitettavasti kosioretkeä joudutaan lykkäämään sairastapauksen vuoksi.

 

Työn messu järjestetään Kallion kirkossa tiistaina 19.11.2019 kello 18.00.

Messun järjestää Kallion seurakunta ja 3+1-ryhmä eli

pääkaupunkiseudun ammatillisten aluejärjestöjen ja

Helsingin ja Vantaan seurakuntien yhteiskunnallisen työn yhteistyöryhmä

sekä Helsingin seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työ.

SAK:ta tapahtumassa edustaa Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö (PPJ).

 

Tämän vuoden työn messun teemana on myötätunto työelämässä.

Messussa puhuu SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 

Musiikista vastaavat Ulla Linjama-Lehtinen ja Eero Lehtinen.

 

HALLITUS 2015-2016

 

Puheenjohtaja                          Simo Utriainen                           PAM 663 

Varapuheenjohtaja                 Sinikka Ahonen                          JHL 069

Sihteeri                                      Satu Leinonen                             PAM 188

Taloudenhoitaja/ Tiedottaja  Satu Kuosmanen                       PAM 716

Solidaarisuusvastaava          Petri Leskelä                              PAM 013

Nuorisovastaava                    Jarno Kuronen                            Metalli 271

Opintovastaava                       Terhi Raatesalmi-Salonen       JHL 717

 

Muut hallituksen jäsenet:                                  

Riikka Eschner                           JHL 069

Isto Kuusisto                               PAU 151

Anne Lehto                                  JHL 645

Toni Luttinen                               PAU 151

Aino-Maija Pulkkinen                PAU 107

Timo Saarinen                            PAU 187

Esa Salminen                             Metalli 271

Hannu Sjöman                           PAU 107

Teija Tarhonen                           JHL 035

Jaakko Toljander                      PAM 716

Jukka Virtanen                          PAU 107

Kimmo Vanhala                         PAM 716

Veera Jussila                             PAM 001

Olli Saarikko                               PAM 001

Petri Järvinen                            PAM 007

Joonas Tuomivaara                 PAM 007                                                           

 

Hallituksen varajäsenet:

Sakari Honkonen (PAU 187)

Kari Jokinen (JHL 035)

Kaija Berg (JHL 645)

Ulla Simovaara (JHL 035)

Jukka Hämäläinen (JHL 717)

Kenneth Lindström (PAM 001)

Mira-Veera Auer (PAM 001)

Niina Hakanen (PAM 001)

Olga Karjalainen (PAM 001)

Mila Kangasniemi (PAM 001)

Marko Päivinen (PAM 001)

Päivi Kilpeläinen (PAM 188)

Rita Löwenhild (PAM 013)

VAPPU TAAS TAKANA!

SAK:laisissa vapputapahtumissa oli arviolta 68 000 osallistujaa tänä vuonna. Juhlijoita oli reilusti enemmän kuin viime vuonna, jolloin osallistujia oli noin 55 000.

Eniten juhlijoita oli Hakaniemen torilla Helsingissä, jossa vappua juhlisti 10 000 ihmistä. Toiseksi eniten osallistujia kerääntyi Vaasaan, jossa juhli 6 000 ihmistä. Kuopiossa SAK:laista vappua vietti 4 500 ihmistä, ja Kuopiossa osallistujia oli 4 000.

Vappumarsseista eniten osallistujia oli Helsingissä, jossa marssi 3 000 ihmistä. Tampereella marssijoita oli 2 500.

 

SAK:laista työväen vappua on tänä vuonna juhlittu noin 80 paikkakunnalla

Nuorten ay-kierros Hakaniemessä!

Ilmoittaudu mukaan 5.6. mennessä

wwwille@hotmail.com tai 

041 438 9666

Paikallisjärjestön hallitus kokoontui 19.2.2019

 • Päätettiin vuoden ”kärkitapahtumiksi” 9.4.2019, kevätkokouksen jälkeen eduskuntavaaliehdokkaiden taphtuma Hakaniemessä. Tiedotusjaosto valmistelee tilaisuutta.

 • Paikallisjärjestön oma flaikku jakoon tilaisuudessa.

 • Syyskokouksen yhteydessä työelämätapahtuma, valmistellaan myöhemmin kevään ja kesän aikana.

 • Kesä-/syysretki?

 • Paikallisjärjestölle on perustettu omat FB-sivut.

 • Paikallisjärjestön nettisivuja päivitetään selkeämpään muotoon.

 

 

Paikallisjärjestön hallitus kokoontui 15.1.2019

 

kokouksessa valittiin kaudelle 2019-2020

 

taloudenhoitajaksi Satu Kuosmanen

solidaarisuuvastaavaksi Mikael Fogelholm

nuorisovastaavaksi Janne Toppar

 

valittiin tiedotusjaosto valmistelemaan tiedotteita, kannanottoja, sekä taustarymänä esim. tapahtumien suunnitteluun

 

Mikael Fogelholm

Minna Järvinen

Satu Kuosmanen

Anu Laaksonen

Jani-Pekka Leino

Petri Leskelä